Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Kategoria » Nowości

Sortuj według:

Most o trzech przęsłach

Przekład: Marek Jeziorski

Wydanie: pierwsze

Data wydania: 2024

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Format: 135 x 210 mm

Liczba stron: 160

ISBN: 978-83-7963-226-8

Cena brutto: 35,00 zł 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowegoMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Portal gov.pl

 

Szczegóły

Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie: Listy 1944–1949

Opracowanie naukowe, wstęp, przypisy i nota edytorska: Ewa Cieślak, Krystyna Pietrych, Jerzy Wiśniewski

Wydanie: pierwsze

Data wydania: 2024

Oprawa: twarda

Format: 145 x 210 mm

Liczba stron: 554

ISBN: 978-83-7963-212-1

Cena brutto: 59 zł

 

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humani­styki” nr projektu NPRH/F/SP/508089/2021/11  

Szczegóły

Ohyda

Przekład: Danuta Cirlić-Straszyńska
Wydanie: pierwsze
Data wydania: 2024
Translation of this book is supported by the Ministry of Culture and Media of the Republic of Serbia / Tłumaczenie książki zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Mediów Republiki Serbii
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Format: 135 × 210 mm
Liczba stron: 120
ISBN 978-83-7963-144-5
Cena brutto: 35 zł

 

Szczegóły

Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 2(19)/2023

Nr wydania: 2(19)/2023

Rok wydania: 2024

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Partner wydawniczy: Wydawnictwo Akademickie SEDNO

Oprawa: miękka

Format: 160  x 235 mm

Liczba stron: 146

ISSN: 0585-556X 

 

,,Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” znajdują się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. Za artykuły publikowane na naszych łamach nalicza się 20 punktów

Unikatowy Identyfikator Czasopisma w wykazie: 200435

Przypisane dyscypliny naukowe: nauki socjologiczne; nauki o polityce i administracji

 

Poczynając od bieżącego numeru czasopismo znajduję się w wolnym dostępie pod adresem (witryna Redakcji): http://www.studiasocjologicznopolityczne.pl/ oraz w witrynie partnera wydawniczego: https://wydawnictwosedno.pl/czasopisma/studia-socjologiczno-polityczne/

Szczegóły

Zmiennik. Spowiedź z hakiem

Wydanie: pierwsze

Data wydania: 2023

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Format: 145 x 210 mm

Liczba stron: 454

ISBN: 978-83-7963-198-8

Cena brutto: 49,00 zł 

Publikacja ukazuje się dzięki finansowemu wsparciu z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 

oraz Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

 

 

Szczegóły

Misja, społeczna rola i kultura instytucjonalna Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Sztuka rektorstwa, kontekst systemowy i dokonania KRASP (Місія, соціальна роль та інституційна культура Конференції ректорів академічних шкіл Польщі. Мистецтво ректорства, системний контекст та досягнення KRASP)

Wydanie: drugie (w języku ukraińskim)

Data wydania: 2023

Współwydawca: Politechnika Warszawska

Oprawa: miękka

Format: 170 x 240 mm

Liczba stron: 358

ISBN: 978-83-7963-051-6

Publikacja sfinansowana z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach realizacji Projektu MEiN–PW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni” w 2023 roku

Plik monografii do pobrania na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)

Szczegóły

Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 2(17)/2022

Nr wydania: 2(17)/2022

Rok wydania: 2023

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Partner wydawniczy: Wydawnictwo Akademickie SEDNO

Oprawa: miękka

Format: 160 x 235 mm

Liczba stron: 142

ISSN: 0585-556X

 

,,Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” znajdują się w wykazie czasopism

naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

opublikowanym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia

31 lipca 2019 r. Za artykuły publikowane na naszych łamach nalicza się 20 punktów

Unikatowy Identyfikator Czasopisma w wykazie: 200435

Przypisane dyscypliny naukowe: nauki socjologiczne; nauki o polityce i administracji

 

Cena (z VAT): 15 zł / 3 euro

Adres witryny Redakcji http://www.studiasocjologicznopolityczne.pl/

Szczegóły

Oczy Łucji

Przekład: Joanna Pomorska
Wydanie: pierwsze
Data wydania: 2023
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Format: 135 x 210 mm
Liczba stron: 236
ISBN 978-83-7963-137-7
Cena brutto: 39 zł

Przekład książki został dofinansowany przez Słoweńską Agencję Książki

Prevod je izšel s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

 

Szczegóły

Oblicza Iwaszkiewicza

Wydanie: pierwsze

Data wydania: 2023

Oprawa: twarda

Format: 145 x 210 mm

Liczba stron: 504

ISBN: 978-83-7963-206-0

Cena brutto: 49,00 zł

Szczegóły