Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie: Listy 1944–1949

Powrót

Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie: Listy 1944–1949

Opracowanie naukowe, wstęp, przypisy i nota edytorska: Ewa Cieślak, Krystyna Pietrych, Jerzy Wiśniewski

Wydanie: pierwsze

Data wydania: 2024

Oprawa: twarda

Format: 145 x 210 mm

Liczba stron: 554

ISBN: 978-83-7963-212-1

Cena brutto: 59 zł

 

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humani­styki” nr projektu NPRH/F/SP/508089/2021/11  

Szczegóły produktu

Tom „Listy 1944–1949” otwiera edycję powojennej korespon­dencji Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów z lat 1944–1979. W tym tomie publikowane są 142 listy, cała zachowana korespondencja małżonków z tego okresu. Listy zostały opracowane oraz opatrzone obszernymi przypisami przez badaczy i edytorów twórczości i spuścizny epistolarnej Anny i Jarosława. Listy przedwojenne, z lat 1922–1939, zostały wydane przez SW „Czytelnik” w latach 2012–2014.  Dokumentuje życie rodzinne, domowe, artystyczne i literackie jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku, zaangażowanego również w odbudowę powojennego życia społeczności literackiej w Polsce oraz w różne działania społeczno-polityczne, krajowe i zagraniczne. Jego aktywność społeczna w tym czasie bywa krytycznie oceniana ze względu na okoliczności polityczne, jakie kształtowały ówczesną sytuację w kraju i w Europie.

Listy pokazują uczucia łączące Iwaszkiewiczów i charakter ich związku, który trwał 57 lat. Są portretem obojga małżonków: Jarosława – męża, ojca, dziadka, twórcy i działacza, i podobnie Anny – żony, matki, babci, osoby uzdolnionej artystycznie i literacko, zarazem praktycznej, zajmującej się domem i gospodarstwem, jakim był majątek w Stawisku. Ujawniają konteksty ważne dla poznania i zrozumienia nastrojów i procesów społecznych w Polsce tego czasu, ale także przybliżają samą twórczość Iwaszkiewicza i konteksty jej powstawania. Obszerne przypisy dają szeroką panoramę wydarzeń i osób blisko związanych z Iwaszkiewiczami. To zarówno luminarze polskiej literatury i muzyki – sztuk najbliższych obojgu małżonków, jak i grono wielu innych znajomych, związanych ze Stawiskiem lub na krótko pojawiających się w życiu gospodarzy miejsca tak ważnego dla polskiej kultury. Listy przynoszą także obszerne relacje z licznych zagranicznych podróży Jarosława.

Edycja krytyczna zachowanej powojennej korespondencji obejmie lata 1944–1979. Została zaplanowana na sześć tomów, które powinny ukazywać się w odstępach jednego roku. Wydanie korespondencji jest możliwe dzięki grantowi przyzna­nemu przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

Pierwsze wydanie tego tomu, z cezurą lat 1944–1950, ukazało się w 2021 roku, obecne wydanie, oprócz zmiany zakresu lat, ma charakter wydania krytycznego, rękopisy listów zostały starannie przejrzane, uzupełniono i dodano przypisy, zweryfikowano indeksy.

TypPlik do pobrania
Wstęp
Nota