Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. S. Leszczyckiego

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. S. Leszczyckiego

W ramach umowy o współpracy wydawniczej z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. S. Leszczyckiego (www.igipz.pan.pl) ukazują się monografie pracowników Instytutu upowszechniające wyniki indywidualnych i zespołowych prac badawczych.