Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. S. Leszczyckiego

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. S. Leszczyckiego

W czerwcu 2012 r. podpisaliśmy umowę o współpracy wydawniczej z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. S. Leszczyckiego (www.igipz.pan.pl). Efektem współpracy będzie seria książek monograficznych, pierwsza – Planowanie przestrzenne w gminach – ukazała się w IV kwartale 2012 r., druga – Gleby bielicoziemne – geograficzne trendy oraz dyskontynuacje procesów rozwoju – ukaże się w III kwartale 2013 r.