Wydawnictwo Akademickie SEDNO » SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (www.swps.pl): we współpracy z SWPS wydajemy podręczniki akademickie

i prace związane z kierunkami kształcenia na Uczelni oraz przedstawiające wyniki badań i zainteresowań dydaktycznych pracowników Uczelni. W koedycji powstaje m.in. cykl podręczników Statystyczny Drogowskaz