Wydawnictwo Akademickie SEDNO » SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (www.swps.pl): we współpracy z SWPS wydajemy podręczniki akademickie i prace związane z kierunkami kształcenia na Uczelni oraz przedstawiające wyniki badań i zainteresowań dydaktycznych pracowników Uczelni. W koedycji powstał m.in. cykl podręczników „Statystyczny Drogowskaz”.