Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Publikuj u nas

Publikuj u nas

Zapraszamy do współpracy autorów monografii naukowych, doktoratów, książek habilitacyjnych i profesorskich. Publikujemy też inne prace naukowe i dydaktyczne, tłumaczenia z  języków obcych, literaturę faktu i literaturę piękną. 

 

W przypadku publikacji naukowych związanych z oceną dorobku naukowego oraz z oceną uczelni lub innej instytucji zatrudniającej autora spełniamy wymagania wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz wydawanych na jej podstawie rozporządzeń.

 

Czas wydania publikacji ustalamy indywidualnie, cykl wydawniczy trwa zwykle od 3 do 6 miesięcy i zależy od objętości tekstu, liczby opracowywanych graficznie ilustracji (map, wykresów, rysunków itp.), a w przypadku przekładów z języków obcych, zapożyczonych fragmentów tekstu lub ilustracji – czasu niezbędnego do zakupu praw.

 

Przygotowanie tekstów, layoutów i okładek powierzamy zespołowi doświadczonych redaktorów, korektorów, grafików i studiom DTP. Współpracujemy z drukarniami offsetowymi oraz cyfrowymi, zapewniamy sprawne i zgodne z ustalonym harmonogramem wydanie powierzonych nam książek.

 

Na życzenie autora lub redaktora naukowego nadajemy numer DOI publikacji lub jej częściom.

Typ Plik do pobrania
Zasady etyki wydawniczej
Recenzja naukowa i zasady kwalifikowania publikacji do wydania
Zamawianie i arkusz recenzji
Instrukcja wydawnicza