Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Książki

Sortuj według:

Ohyda

Przekład: Danuta Cirlić-Straszyńska
Wydanie: pierwsze
Data wydania: 2024
Translation of this book is supported by the Ministry of Culture and Media of the Republic of Serbia / Tłumaczenie książki zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Mediów Republiki Serbii
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Format: 135 × 210 mm
Liczba stron: 120
ISBN 978-83-7963-144-5
Cena brutto: 35 zł

 

Szczegóły

Jarosław Iwaszkiewicz – Tadeusz Kwiatkowski. Listy 1945–1958

Opracowanie i przypisy: Agnieszka i Robert Papiescy

Wstęp: Robert Papieski

Wydanie: pierwsze

Planowana data wydania: 2024

Oprawa: twarda

Format: 145 x 210 mm

Liczba stron: ok. 120                                      

ISBN: 978-83-7963-188-9

Cena brutto: 35,00 zł

 

Szczegóły

W cieniu bogów. Cesarz w historii powszechnej

Przekład: Jakub Ozimek

Wydanie: pierwsze

Planowana data wydania: 2024

Oprawa: twarda

Format: 145 x 210 mm

Liczba stron: ok. 600

ISBN: 978-83-7963-178-0

Cena brutto: 59 zł

 

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego   

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Portal gov.pl

Szczegóły

Most o trzech przęsłach

Przekład: Marek Jeziorski

Wydanie: pierwsze

Planowana data wydania: 2024

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Format: 135 x 210 mm

Liczba stron: ok. 300

ISBN: 978-83-7963-226-8

Cena brutto: 45,00 zł 

 

Szczegóły

Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie: Listy 1944–1949

Opracowanie naukowe, wstęp, przypisy i nota edytorska: Ewa Cieślak, Krystyna Pietrych, Jerzy Wiśniewski

Nr wydania: 1

Data wydania: 2023

Wydawca: Wydawnictwo Akademickie SEDNO

Oprawa: twarda

Format: 145 x 210 mm

Liczba stron: 552

ISBN: 978-83-7963-212-1

Cena brutto: 59 zł

 

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humani­styki” nr projektu NPRH/F/SP/508089/2021/11  

Szczegóły

Zmiennik. Spowiedź z hakiem

Wydanie: pierwsze

Data wydania: 2023

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Format: 145 x 210 mm

Liczba stron: 454

ISBN: 978-83-7963-198-8

Cena brutto: 49,00 zł 

Publikacja ukazuje się dzięki finansowemu wsparciu z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 

oraz Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

 

 

Szczegóły

Misja, społeczna rola i kultura instytucjonalna Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Sztuka rektorstwa, kontekst systemowy i dokonania KRASP (Місія, соціальна роль та інституційна культура Конференції ректорів академічних шкіл Польщі. Мистецтво ректорства, системний контекст та досягнення KRASP)

Wydanie: drugie (w języku ukraińskim)

Data wydania: 2023

Współwydawca: Politechnika Warszawska

Oprawa: miękka

Format: 170 x 240 mm

Liczba stron: 358

ISBN: 978-83-7963-051-6

Publikacja sfinansowana z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach realizacji Projektu MEiN–PW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni” w 2023 roku

Plik monografii do pobrania na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)

Szczegóły

Oczy Łucji

Przekład: Joanna Pomorska
Wydanie: pierwsze
Data wydania: 2023
Przekład książki został dofinansowany przez Słoweńską Agencję Książki
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Format: 135 x 210 mm
Liczba stron: 236
ISBN 978-83-7963-137-7
Cena brutto: 39 zł

Szczegóły

Oblicza Iwaszkiewicza

Wydanie: pierwsze

Data wydania: 2023

Oprawa: twarda

Format: 145 x 210 mm

Liczba stron: 504

ISBN: 978-83-7963-206-0

Cena brutto: 49,00 zł

Szczegóły