Wydawnictwo Akademickie SEDNO » W cieniu bogów. Cesarz w historii powszechnej

Powrót

W cieniu bogów. Cesarz w historii powszechnej

Przekład: Jakub Ozimek

Wydanie: pierwsze

Planowana data wydania: 2024

Oprawa: twarda

Format: 145 x 210 mm

Liczba stron: ok. 600

ISBN: 978-83-7963-178-0

Cena brutto: 59 zł

 

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego   

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Portal gov.pl

 

Szczegóły produktu

Dominic Lieven, brytyjski historyk, badacz imperium rosyjskiego i dziejów dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej Europy, tym razem podejmuje próbę pokazania mechanizmów władzy w imperiach, wielkich jednostkach państwowo-politycznych, które powstawały i upadały na przestrzeni dziejów, walcząc o przestrzeń i panowanie. Szczególną uwagę autor skupia na osobach władców – cesarzach, imperatorach – i ich metodach sprawowania władzy. Tak obszerny temat badań wymaga pewnych ograniczeń: autor przede wszystkim pisze o imperiach euroazjatyckich i północnoafrykańskich. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań, podobnie jak we wcześniejszych pracach, są sprawy geopolityki, dyplomacji i wojny. Pisze o frapujących osobowościach władców i ich umiejętnościach przywódczych. Ponadto pokazuje, jaki wpływ na decyzje i politykę mają okoliczności warunkujące procesy dziejowe, w szczególności geopolityka. Książka jest świadectwem ogromnej erudycji autora i jednocześnie wielkiej odwagi ze względu na złożoność i wielowątkowość przedsięwzięcia. Lieven daje czytelnikowi fascynujący materiał do refleksji historycznej i kulturowej, do poznawania przeszłości, a także do budowania analogii i wyciągania wniosków na przyszłość. Choć autor nie mówi wprost, że jest wyznawcą maksymy „historia magistra vitae est”, to w tej pracy, podobnie jak we wcześniejszych, uświadamia czytelnikowi, ilu katastrof ludzkość mogłaby uniknąć, gdyby wyciągała wnioski z przeszłości. Książki Lievena warto czytać nie tylko dla ich intelektualnej głębi, oryginalności myślenia i pasjonującej narracji, lecz także dla porywającego stylu, łączącego zwięzłość z umiejętnością konstruowania błyskotliwych syntez. Fenomen pisarstwa Lievena od lat intryguje i fascynuje czytelników (także młodych), wzbudzając zainteresowanie historią, jej dynamiką i mechanizmami. Miłośnicy historii powszechnej otrzymają niezwykle interesującą pracę, z panoramicznym spojrzeniem na dzieje. Choć tylko przez chwilę w historii naszej własnej państwowości zbliżyliśmy się do statusu imperium, to tęsknota za utraconą wielkością powraca w różnych odsłonach dyskursu publicznego. 

Wydana przez nas wcześniej książka tego autora – „W pożogę. Imperium, wojna i koniec carskiej Rosji” – otrzymała nagrodę Ambasador Nowej Europy w 2018 roku.