Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Autorzy » Basara Svetislav

Basara Svetislav

Svetislav Basara (1953), serbski pi­sarz, felietonista i dramaturg, autor ponad 40 dzieł literackich. Zadebiuto­wał tomem „Priče u nestajanju” (1982, Opowiadania w zaniku) i ten ga­tunek literacki jest stale obecny w jego twórczości. W dorobku ma powieści tłumaczone na kilka języ­ków: „Fama o biciklistima” (1987, Fama o cyklistach), „Mongolski bedeker” (1992), „Uspon i pad Parkinsonove bo­lesti” (2006, Wzlot i upadek choroby Parkinsona), „Gnusoba” (2013, Ohyda) i in., kilka tomów esejów oraz chętnie wystawiane sztuki teatralne.

W Polsce ukazały się „Letnie prze­silenie” (2020, przekład Danuta Cirlić-Straszyńska) opublikowane nakła­dem wydawnictwa Książkowe Klima­ty oraz fragmenty powieści „Zaklęty kraj” zamieszczone w miesięczniku „Literatura na Świecie”.

Basara jest autorem często na­gradzanym. Zdobył już wszystkie najważniejsze wyróżnienia literackie w kraju i regionie, m.in. nagrody cza­sopisma „NIN” (2006 i 2020), Nagro­dę im. Isidory Sekulić (2015), Nagrodę im. Biljany Jovanović (2015). Pisarz re­gularnie publikuje felietony na łamach popularnego belgradzkiego dziennika „Danas”.