Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 2(17)/2022

Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 2(17)/2022

Nr wydania: 2(17)/2022

Rok wydania: 2023

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Partner wydawniczy: Wydawnictwo Akademickie SEDNO

Oprawa: miękka

Format: 160 x 235 mm

Liczba stron: 142

ISSN: 0585-556X

 

,,Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” znajdują się w wykazie czasopism

naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

opublikowanym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia

31 lipca 2019 r. Za artykuły publikowane na naszych łamach nalicza się 20 punktów

Unikatowy Identyfikator Czasopisma w wykazie: 200435

Przypisane dyscypliny naukowe: nauki socjologiczne; nauki o polityce i administracji

 

Cena (z VAT): 15 zł / 3 euro

Adres witryny Redakcji http://www.studiasocjologicznopolityczne.pl/

Szczegóły produktu

Numer 2(17) 2022 ,,Studiów Socjologiczno-Politycznych. Seria Nowa” otwiera znakomity artykuł Johna Higleya i Jana Pakulskiego, ,,Populist-Nationalism in CEE: A leader-Centered Analysis”. Higley i Pakulski to czołowi współcześni elityści. Ten pierwszy wsławił się wprowadzeniem do teorii socjologicznej definicji elity politycznej jako grupy, która dzięki swemu ulokowaniu w kluczowych organizacjach wpływa na proces polityczny regularnie i substancjalnie. Jest też współautorem koncepcji porozumienia elit. Jan Pakulski znany jest ze studiów nad przywództwem politycznym, w tym przywództwem populistycznym i demokracją. 

Bardzo ważny w numerze jest też artykuł Bartłomieja Nowotarskiego, „Ekonomia polityczna «wyborczych autokracji»”. Zwraca on uwagę na swoistą racjonalność wyborców popierających partie populistyczne i na ogromne niebezpieczeństwa, jakie rodzi dla demokracji uformowanie przez rządzące formacje stabilnych selektoratów. 

Rekomendujemy również lekturę artykułu Anny Pacześniak, która analizuje proces demontażu demokracji liberalnej w Polsce, odwołując się do języka współczesnej politologii porównawczej.

„Must read” jest także kolejna dyskusja redakcyjna, która stanowiła podsumowanie konferencji ,,Kryzys państwa? Państwo wobec kryzysów” (marzec 2023). W dyskusji udział wzięli: prof. Grzegorz W. Kołodko, red. Jerzy Baczyński, dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i prof. Jacek Raciborski, a dyskusję prowadził prof. Przemysław Sadura. Dyskusja była wielowątkowa i wykraczała poza potoczne sądy o polskiej polityce. Paneliści momentami przedstawili obraz ponury, zwłaszcza zagrożenia dla wolności i pluralizmu mediów oraz naruszania elementarnych standardów państwa prawa przez rządzącą formację. Ale wskazano też na siłę społeczeństwa obywatelskiego i zdolności instytucji państwa do radzenia sobie z tego typu kryzysami.

TypStreszczeniaTypPlik do pobrania
Spis treści Contents