Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Przedsiębiorczość, polityka, rozwój

Powrót

Przedsiębiorczość, polityka, rozwój

Wydanie: pierwsze
Data wydania: 2014

Oprawa: twarda
Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 272
ISBN: 978-83-7963-016-5
Nakład wyczerpany
Dostępny e-book

Cena brutto: 49,00 zł

Szczegóły produktu

W książce Przedsiębiorczość, polityka, rozwój autor proponuje czytelnikowi spojrzenie na przedsiębiorczość z perspektywy makroekonomicznej. Podejmuje próbę wyjaśnienia roli, jaką przedsiębiorczość odgrywa w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Zwraca uwagę na rolę mniejszych firm stawiając tezę, że na przełomie XX i XXI wieku obserwujemy proces zmniejszania znaczenia wielkich korporacji. Podjęta zostaje próba uporządkowania definicyjnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W książce pada pytanie o odpowiednie, skuteczne instrumenty polityki państwa dla stymulowania pozytywnych zmian w sektorze przedsiębiorstw na obecnym etapie przechodzenia od fazy uprzemysłowienia gospodarki do gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach – jak wspierać wzrost zatrudnienia, wdrażanie innowacji i proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw?

W podsumowującym rozdziale autor przedstawia systemową koncepcję polityki przedsiębiorczości uwzględniając specyfikę polskich realiów społeczno-gospodarczych. Korzystając z badań empirycznych oraz krajowych i zagranicznych danych statystycznych, Jerzy Cieślik kwestionuje wiele obiegowych opinii na temat istoty przedsiębiorczości formułując tezy oparte na solidnej podstawie badawczej i danych statystycznych.

Praca prof. Jerzego Cieślika powinna inspirować i wspierać dyskusję na temat kierunków polityki przedsiębiorczości.

Książka jest przeznaczona dla polityków gospodarczych, pracowników administracji publicznej, naukowców, studentów oraz publicystów gospodarczych, jak i samych przedsiębiorców. Jak pisze autor, „w ciągu 25 lat od momentu rozpoczęcia transformacji ustrojowej przygodę z własnym biznesem zrealizowało ponad 5 milionów Polaków”.

 

Książka jest dostępna jako ebook:

 

http://www.ibuk.pl/fiszka/147119/przedsiebiorczosc-polityka-rozwoj.html

TypPlik do pobrania
Przedsiębiorczość, polityka, rozwój - Spis treści
Przedsiębiorczość, polityka, rozwój - Wstęp