Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Polskie sprawy 1945–2015. Warsztaty analizy dyskursu

Powrót

Polskie sprawy 1945–2015. Warsztaty analizy dyskursu

Wydanie: pierwsze
Data wydania: 2017

Oprawa: miękka
Format: 148 x 208 mm
Liczba stron: 436
ISBN 978-83-7963-034-9

Publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”, realizowanego przez konsorcjum naukowe Analiza Dyskursu i finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, umowa nr 0114/NPRH2/H11/81/2013)

Cena brutto: 45,00 zł

Szczegóły produktu

 

 

Jedna z dwóch prac zbiorowych, jakie powstały w ramach projektu badawczego „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”. W projekcie, w latach 2013–2017, wzięło udział ponad pięćdziesięciu badaczy dyskursu: socjologów, lingwistów, kulturoznawców, medioznawców, politologów, historyków, pedagogów i filozofów. Wielu z nich uczestniczyło wcześniej w spotkaniach z cyklu Warsztaty Analizy Dyskursu, zainicjowanego w 2009 roku.

Celem publikacji jest zaakcentowanie historyczności dyskursu publicznego (cezurę stanowią lata 1945–2015), zarówno na poziomie ciągłości, jak i na poziomie jego przemian, a nade wszystko – skierowanie uwagi na kondycję i kulturę komunikowania się jako kluczowego elementu demokracji. Intencją autorów jest zaprezentowanie najważniejszych tendencji, prowadzących do okresowego nadawania i odbierania ważności określonym kwestiom, mediom, uczestnikom publicznych debat, gatunkom wypowiedzi i sposobom wypowiadania się w ramach wybranych obszarów problemowych.

Analizy tekstów publicznych (wg kryterium jawności i powszechnej dostępności) przedstawione w tomie powstały z zastosowaniem różnych metod badawczych. Autorzy stosują w swoich badaniach różne podejścia: od analizy korpusowej po analizę retoryczną, od narracyjnej analizy struktur dyskursywnych po analizę mediatyzacji pamięci historycznej.

Dobór problematyki odzwierciedla wielowątkowość komunikowania publicznego i to, że sama sfera publiczna obejmuje różne dziedziny: stricte polityczną (oficjalne przemówienia przywódców politycznych, dokumenty prawne), obszar pośredni (teksty tworzone przez elity symboliczne, np. opisy koncepcji artystycznych, publicystyka tworzona przez intelektualistów itd.) oraz teksty „masowe” (np. artykuły prasowe dotyczące obchodów świąt czy rocznic, mody czy ekologii).

W jednej publikacji nie można pokazać pełnego spektrum polskiego dyskursu publicznego w okresie po II wojnie światowej. Zabrakło tak oczywistych zagadnień jak kwestie gospodarcze, wychowanie i edukacja, samorządność na poziomie lokalnym, ochrona zdrowia czy starzenie się społeczeństwa.

Książka przeznaczona jest dla wszystkich interesujących się debatą publiczną w Polsce, jej historycznymi odsłonami oraz poszukiwaniem narzędzi dla jej poznawania i analizy.

Autorzy publikacji mają nadzieją, że na portalu społecznościowym Dyskurs Publiczny (http://dyskurspubliczny.pl/) – jednym z dokonań projektu badawczego – będą kontynuowane podjęte przez nich badania, co pozwoli bardziej wyczerpująco i wszechstronnie analizować komunikowanie publiczne w Polsce od roku 1945 do dziś.

 

TypPlik do pobrania
Polskie sprawy Spis treści
Polskie sprawy Wprowadzenie