Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Misja, społeczna rola i kultura instytucjonalna Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Sztuka rektorstwa, kontekst systemowy i dokonania KRASP (Місія, соціальна роль та інституційна культура Конференції ректорів академічних шкіл Польщі. Мистецтво ректорства, системний контекст та досягнення KRASP)

Powrót

Misja, społeczna rola i kultura instytucjonalna Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Sztuka rektorstwa, kontekst systemowy i dokonania KRASP (Місія, соціальна роль та інституційна культура Конференції ректорів академічних шкіл Польщі. Мистецтво ректорства, системний контекст та досягнення KRASP)

Wydanie: drugie (w języku ukraińskim)

Data wydania: 2023

Współwydawca: Politechnika Warszawska

Oprawa: miękka

Format: 170 x 240 mm

Liczba stron: 358

ISBN: 978-83-7963-051-6

Publikacja sfinansowana z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach realizacji Projektu MEiN–PW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni” w 2023 roku

Plik monografii do pobrania na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)

Szczegóły produktu

Drugie, rozszerzone wydanie monografii w języku ukraińskim prof. Jerzego Woźnickiego pokazuje zmiany w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 roku ze szczególnym uwzględnieniem funkcji i władzy rektora, kultury zarządzani uczelniami oraz problemów napotykanych na tej drodze. Autor analizuje uprawnienia i kompetencje rektora w zmieniających się uregulowaniach ustawowych oraz pokazuje genezę powstania i działalność Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jako reprezentacji władz uczelni i jej rolę w umacnianiu i rozwoju wolności badań naukowych i twórczości artystycznej, wolności nauczania oraz autonomii społeczności akademickiej i realizacji misji zapisanej w preambule do ustawy z 2018 roku.

W drugim wydaniu, przeznaczonym dla odbiorcy ukraińskiego, autor uzupełnił i poszerzył zagadnienia, które mogą być szczególnie przydatne w procesie transformacji szkolnictwa wyższego w Ukrainie. Książka została wydana w ramach projektu MEiN-PW „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”, którego liderem ze strony polskiej jest autor monografii.

TypPlik do pobrania
e-book Місія, соціальна роль