Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec. Organizacja publiczna w płynnej nowoczesności

Powrót

Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec. Organizacja publiczna w płynnej nowoczesności

Wydanie: pierwsze
Data wydania: 2013

Oprawa: miękka
Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 358
ISBN 978-83-63354-44-2

Cena brutto: 39,00 zł

Szczegóły produktu

Książka Romana Batko Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec. Organizacja publiczna w płynnej nowoczesności to studium nad ponowoczesną organizacją publiczną, dzieło na wskroś oryginalne i pełne pasji, napisane w rygorach rozprawy akademickiej i jednocześnie pełne emocji wobec przedmiotu badania.

Praca ta jest wynikiem badań organizacji publicznej przy pomocy narzędzi paradygmatu humanistycznego oraz interpretatywnego – do tej perspektywy badawczej w naukach o zarządzaniu nawiązuje autor – i jednocześnie próbą zrozumienia opisywanej rzeczywistości.

Autor podkreśla, że zarządzanie humanistyczne jest nauką holistyczną, która w centrum badania stawia człowieka i poszukuje odpowiedzi na pytania badawcze związane z jego celową aktywnością.

W tradycji badawczej, do której odwołuje się Roman Batko, zarządzanie nie tylko analizuje zasoby oraz skutki ekonomiczne i techniki użyte podczas procesów zachodzących w organizacjach, ale również bada rolę człowieka jako reżysera, aktora, obserwatora czy nieświadomego uczestnika tych procesów. Tak rozumiane zarządzanie humanistyczne czerpie metody badawcze, język i inspiracje z innych nauk, jak psychologia, socjologia, filozofia, etnologia czy nauki o sztuce. O samodzielności humanistycznych nauk o zarządzaniu decyduje własne pole badawcze i specyfika pytań badawczych.

Interdyscyplinarna perspektywa Autora ma wpływ na język książki, daleki od hermetyczności dyskursu naukowego, wciągający czytelnika w opis badanych zjawisk i pobudzający do refleksji nad stanem spraw publicznych, jaki wyłania się z rozprawy.  

Używając czterech metafor – Golema, Awatara, Midasa i Złotego Cielca – Roman Batko przedstawia wybrane aspekty funkcjonowania ponowoczesnej organizacji publicznej: biurokrację (Golem), przechodzenie na platformę komunikacji wirtualnej (Awatar), sięganie po wzorce organizacyjne charakterystyczne dla biznesu (Midas) oraz rytualizację działania i mieszanie porządku sacrum i profanum (Złoty Cielec).

Współczesna organizacja publiczna  jawi się jako twór/instytucja opresyjna i biurokratyczna, daleka w efekcie swoich działań od etosu służby publicznej – służby obywatelowi – od celu, który powinien determinować jej działania.

Na uwagę zasługuje pasja etyczna Autora, który stawia tezę, że nie da się zapobiec i wyeliminować patologii drążących ponowoczesne organizacje publiczne bez przywracania im wymiaru etycznego w podejmowanych działaniach.

Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec. Organizacja publiczna w płynnej nowoczesności będzie znaczącym głosem w dyskusji o nurcie humanistycznym w  zarządzaniu. Książka powinna być także lekturą obowiązkową dla wszystkich osób związanych z organizacjami publicznymi i zatroskanych o dobro wspólne.

 

 

 

Książka jest dostępna jako ebook:

 

 

 

http://www.ibuk.pl/fiszka/93762/golem-awatar-midas-zloty-cielec-organizacja.html

TypPlik do pobrania
Golem - Spis treści
Golem - Wprowadzenie