Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Autorzy » Batko Roman

Batko Roman

Roman Batko, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, ukończył także studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim; adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Interesuje go perspektywa antropologiczna w badaniu organizacji publicznych oraz konsekwencje dla nauki o zarządzaniu i etyki, jakie przynosi płynna nowoczesność, a zatem filozoficzne, duchowe i estetyczne aspekty organizacji ujmowane zgodnie z paradygmatem i metodami badawczymi zarządzania humanistycznego. Członek międzynarodowej sieci naukowej Arts, Aesthetics, Creativity, and Organization Research Network. Kierował kilkudziesięcioma projektami badawczymi i doradczymi w zakresie zarządzania – m.in. w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Muzeach Narodowych w Krakowie, Warszawie i w Kielcach, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, Muzeum-Zamku w Łańcucie, Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie, Galerii Arsenał w Białymstoku, Galerii Labirynt w Lublinie, Urzędzie Miasta Krakowa i innych, licznych urzędach gmin. Ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.