Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Wskaźniki ekologiczne zespołów roślinnych Polski

Powrót

Wskaźniki ekologiczne zespołów roślinnych Polski

Wydanie: pierwsze (nakład wyczerpany)
Data wydania: 2014

Współwydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Oprawa: twarda
Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 392
ISBN: ISBN 978-83-7963-000-4

Cena brutto: 55,00 zł

Szczegóły produktu

Książka ma charakter monograficzny i jest pierwszą próbą stworzenia analogicznych ekologicznych skal wskaźnikowych w odniesieniu do typologicznych jednostek roślinności. Wartość takiego opracowania polega nie tylko na wyskalowaniu warunków siedliskowych zbiorowisk roślinnych Polski, a więc nie tylko na walorach naukowych, ale także na jego aplikacyjnym charakterze.

Monografia może (i powinna) znaleźć szerokie zastosowanie w praktyce, zwłaszcza w sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego na poziomie gmin i większych jednostek administracyjno-terytorialnych Polski oraz w opracowaniach o charakterze waloryzacji przyrodniczo-siedliskowej, odnoszących się np. do lasów gospodarczych, do obszarów podlegających ochronie prawnej lub zasługujących na taką ochronę, do terenów atrakcyjnych pod względem turystycznym i rekreacyjnym albo interesujących dla inwestorów przedsięwzięć gospodarczych potencjalnie szkodliwych dla środowiska przyrodniczego.

 

 

 

Książka dostępna jest jako ebook:

 

 

 

http://www.ibuk.pl/fiszka/144195/wskazniki-ekologiczne-zespolow-roslinnych-polski.html

TypPlik do pobrania
Wskaźniki ekologiczne - spis treści
Wskaźniki ekologiczne - wstęp