Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Autorzy » Roo-Zielińska Ewa

Roo-Zielińska Ewa

Roo-Zielińska Ewa

dr hab., prof. IGiPZ PAN, geograf fizyczny i ekolog roślin, zajmuje się relacjami roślinność–elementy środowiska abiotycznego (na różnym poziomie organizacji szaty roślinnej) oraz wpływem człowieka na środowisko. Badania koncentruje na roli wskaźnikowej gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych w diagnozie siedlisk, zarówno w przestrzeni (w różnych skalach geograficznych), jak i w czasie – jest to przedmiot badań fitoindykacji (fito – roślina, indico – wskazać).