Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami

Powrót

Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami

Wydanie: pierwsze
Data wydania: 2013

Współwydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Oprawa: twarda
Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 216
ISBN: 978-83-63354-41-1

Cena brutto: 45,00 zł

Szczegóły produktu

Współczesna przestrzeń społeczno-ekonomiczna w coraz większym stopniu kształtowana jest przez powiązania i przepływy. Obecnie szybko rosną interakcje pomiędzy metropoliami, stanowiącymi najważniejsze ośrodki usług, innowacji, nauki i kultury. W książce przedstawiono siłę i strukturę wzajemnych powiązań funkcjonalnych pomiędzy polskimi metropoliami. Analizą objęto poszczególne typy relacji, w tym powiązania ekonomiczne, migracyjne, turystyczne, naukowo-badawcze, polityczne, a także transportowe i telekomunikacyjne. Całość odniesiono do klasycznych koncepcji badawczych dotyczących tworzenia się systemów międzymetropolitalnych.

Uzupełnieniem są wyniki badań ankietowych w pociągach InterCity. W efekcie uzyskano kompleksowy obraz sieci największych polskich miast, stanowiących jednocześnie część systemu europejskiego. Opracowanie może być wykorzystane przez administrację rządową i samorządową różnych szczebli, m.in. przy prowadzeniu polityk: regionalnej, przestrzennej oraz transportowej. Książka może również służyć jako uzupełniający podręcznik dla studentów geografii, gospodarki przestrzennej i kierunków ekonomicznych.

 

 

 

Książka dostępna jest jako ebook:

 

 

 

http://www.ibuk.pl/fiszka/147099/powiazania-funkcjonalne-pomiedzy-polskimi-metropoliami.html

TypPlik do pobrania
Powiązania funkcjonalne - Spis treści
Powiązania funkcjonalne - Wstęp