Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Prasa chińska o przemianach społecznych i kulturowych kraju w początkach XXI wieku

Powrót

Prasa chińska o przemianach społecznych i kulturowych kraju w początkach XXI wieku

Wydanie: pierwsze

Planowana data wydania: 2020

Współwydawca: Uniwersytet SWPS

Przełożyli: Agnieszka Łobacz, Justyna Jaguścik, Jakub Chmielewski, Katarzyna Golik, Bogusław Zakrzewski, Marek Tylkowski, Małgorzata Ławacz

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski we współpracy z dr Małgorzatą Ławacz, dr Joanną Afek i Martą Tomczak

Oprawa: miękka

Format: 145 x 210 mm

Liczba stron: ok. 400

ISBN: 978-83-7963-090-5

Cena brutto: 45,00 zł

Szczegóły produktu

Większość informacji o Chinach w naszych mediach, podobnie jak wydawanych u nas książek, przedstawia je – co jest naturalne – z zachodniej perspektywy. Analizuje się zwykle problemy ważne z naszego punktu widzenia, przejmowanie tam naszych wzorców, albo też łamanie naszych norm, bądź też jakieś realne czy hipotetyczne zagrożenia dla nas. Omawia się też sprawy związane ze stosunkami z Chinami naszych ważnych partnerów, takich jak USA, Rosja czy Niemcy. Ewentualnie przedstawia się katastrofy: pożary, powodzie, tajfuny czy nowe infekcje.

Książka „Prasa chińska o przemianach społecznych i kulturowych kraju w początkach XXI wieku” jest próbą przedstawienia życia i problemów Chin, na ile to możliwe, z chińskiej perspektywy. Pokazuje sprawy ważne dla Chińczyków, te interesujące i te bulwersujące ich – czy bardziej ogólnie – poruszające tamtejszą opinię publiczną. Autorzy starają się ukazywać realia codziennego życia chińskiego i chińskie wizje przeszłości i przyszłości, tłumacząc zarazem odmienności historii Chin od doświadczeń polskich. Koncentrują się więc na sprawach wewnętrznych, ilustrują codzienne funkcjonowanie kraju, mocarstwa azjatyckiego, o historii ponad czterech tysięcy lat, będącego dziedzicem wielkiej, starożytnej cywilizacji, której wiele elementów przetrwało do dziś, o czym zbyt często zapomina się u nas.

Autorzy odwołują się do miejscowej prasy, publikują przekłady wybranych artykułów lub fragmenty obszerniejszych analiz. Przedstawiają problemy w nich poruszane i sposób pisania o nich. Tamtejsza prasa, podobnie jak w każdym kraju, podlega rozmaitym ograniczeniom i politycznym manipulacjom, a w Chinach zapewne w większym stopniu niż na Zachodzie. Warto pamiętać, że prawa rynku wymuszają tam na właścicielach i redaktorach poszczególnych tytułów dbałość o odzwierciedlanie opinii publicznej, bo wygasanie zainteresowania czytelników danym tytułem kończy się zwykle upadkiem pisma i kłopotami dla wydawcy oraz jego pracowników. Dla osoby interesującej się Chinami może być też ciekawe: jak pisze się tam o sprawach kraju? Jak przedstawia się niedomagania i niepokoje społeczne? Na ile otwarcie się o nich pisze? 

Czytelnik znajdzie w tej pracy wiele informacji zaskakujących i zmuszających do refleksji, jak też rekomendacje wartościowych, a mniej znanych lektur polskich i zagranicznych dotyczących Chin.