Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Autorzy » Wiktorska Paulina

Wiktorska Paulina

Paulina Wiktorska – doktor nauk prawnych, socjolog, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Collegium Civitas w Warszawie. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Kryminologii. Członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego oraz Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Więziennictwa Polskiego”. Zajmuje się problematyką dotyczącą prawa karnego i polityki kryminalnej, w tym zwłaszcza prawem karnym wykonawczym, przestępczością młodocianych, przemocą wobec osób najbliższych oraz socjologią prawa.