Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Autorzy » Tobera Marek

Tobera Marek

Marek Tobera – adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownik Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa. Badacz dotyczą dziejów książki i prasy. Opublikował m.in. monografię „Wesołe gazetki”. Prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim 1905-1914 (PWN, 1988) oraz artykuły poświęcone problemom cenzury rosyjskiej na przełomie XIX i XX w., sylwetkom kilku wybitnych publicystów polskich, historii polskiej prasy branżowej o rynku książki i przekształceniom tegoż rynku po przełomach ustrojowych 1945 i 1989 r., zamieszczane m.in. w „Kwartalniku Historii Prasy Polskiej”, „Przeglądzie Historycznym”, „Przeglądzie Bibliotecznym” i periodyku „Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi” oraz w pracach zbiorowych.

W przeszłości był m.in. doktorantem, a później adiunktem w Instytucie Badań Literackich PAN, księgarzem (Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa w Warszawie) i dziennikarzem (Niezależna Agencja Prasowa). Przez 10 lat związany z redakcją „Notesu Wydawniczego” (1993-2003, m.in. jako redaktor naczelny i prezes firmy wydającej czasopismo). W latach 1996-1999 przewodniczył Kapitule Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego „Ikar”. Współpracował z Polskim Radiem (audycje o książkach), pisał recenzje, redagował książki. Wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i Złotą Odznaką Stowarzyszenia Księgarzy Polskich.