Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Autorzy » Stachowiak Jerzy

Stachowiak Jerzy

Jerzy Stachowiak, adiunkt w Zakładzie Badań Komunikacji Społecznej (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego). Współzałożyciel Konsorcjum Naukowego „Analiza Dyskursu”. Publikuje między innymi na temat przemian społeczeństwa i gospodarki wiedzy, kultury kapitalizmu oraz badań nad dyskursem. Współredaktor prac „Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych” (2017) oraz „Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy” (2014). 

 

Fot. Barbara Ober-Domagalska, Instytutu Socjologii UŁ