Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Autorzy » Piekarski Michał

Piekarski Michał

Michał Piekarski, absolwent Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Europy Wschodniej UW. Doktorat uzyskał w Instytucie Historii Nauki PAN. Od wielu lat prowadzi badania nad dziejami muzycznymi Lwowa od XVIII do połowy XX wieku. W latach 2013–2016 był beneficjentem grantu Narodowego Centrum Nauki „Preludium” przeznaczonego na trzyletnie badania (prowadzone głównie we Lwowie i Krakowie) nad dziejami polskiej muzykologii, które uwieńczone zostały rozprawą doktorską: Początki polskiej muzykologii. Lwowski krąg Adolfa Chybińskiego i jego uczniów (1912–1944). Opublikował dotąd kilkanaście artykułów naukowych i kilkadziesiąt popularnonaukowych, poświęconych głównie życiu muzycznemu Lwowa oraz polskiej muzykologii. Do ważnych aspektów działalności M. Piekarskiego należy też zorganizowanie i poprowadzenie we Lwowie, Czerniowcach i Warszawie wielu koncertów prezentujących twórczość zapomnianych lwowskich kompozytorów z XIX wieku. Efektem tych działań jest opracowanie koncepcyjne dwóch płyt CD: Tradycje chopinowskie we Lwowie (Konsulat Generalny RP we Lwowie, 2011) oraz Znaszli ten kraj (Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 2011). Na nagraniach utrwalone zostały kompozycje, które M. Piekarski odnalazł we Lwowie podczas poszukiwań archiwalnych.