Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Autorzy » Pessel Włodzimierz Karol

Pessel Włodzimierz Karol

Włodzimierz Karol Pessel, kulturoznawca, skandynawista i badacz kultury miejskiej. Doktor habilitowany nauk o kulturze i religii (2020). Adiunkt w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Stały współpracownik Zakładu Skandynawistyki na Uniwersytecie SWPS. Wiceszef Studiów Miejskich UW, współzałożyciel Pracowni Studiów Miejskich IKP UW. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Stypendysta m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora UW. Członek Zarządu Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” w Łomży, członek Kapituły Nagrody i Medalu im. Zygmunta Glogera.

Autor m.in. monografii „Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy XIX i XX wieku” (2010; Nagroda Warszawskiej Premiery Literackiej – książka października 2010 r., Nagroda w konkursie na najlepsze varsaviana im. Hanny Szwankowskiej 2009/2010), pomysłodawca tomu „Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze” (2015), współredaktor książek z serii Topo-grafie (topo-grafie.uw.edu.pl). W ramach grantu NCN przeprowadził badania w Danii, które zaowocowały opublikowaną przez Wydawnictwo Akademickie SEDNO i Fundację Duży Format monografią „Czerwono-biali i Biało-Czerwoni. Dania, Polska, Północ – problemy sąsiedztwa kulturowego” (2019; książka uhonorowana Nagrodą Klio 2020 I stopnia).

Przełożył „Mit ludożercy. Antropologię i antropofagię” Williama Arensa (2010). „Żyje się tylko dziś. Nowa biografia Astrid Lindgren” Jensa Andersena jest jego debiutem w dziedzinie przekładu literatury z języka duńskiego.

Lubi przedmieścia i małe miasta: spędził dekadę w Falenicy, obecnie mieszka w Grodzisku Mazowieckim.