Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Autorzy » Cypryańska Marzena

Cypryańska Marzena

Marzena Cypryańska, doktor psychologii, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Metodologii Badań Psychologicznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi między innymi zajęcia z metodologii i statystyki, prace empiryczne, seminaria z psychologii społecznej oraz psychologii poznania społecznego. Jej zainteresowania naukowe obejmują psychologię społeczną i psychologię poznania społecznego. Od kilku lat realizuje badania dotyczące porównań społecznych i racjonalności rozumowania. W ostatnim czasie rozpoczęła też badania z zakresu psychologii pozytywnej oraz badania nad percepcją filmu.