Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Autorzy » Ciołkiewicz Paweł

Ciołkiewicz Paweł

dr Paweł Ciołkiewicz jest pracownikiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Ukończył socjologię na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 2002 roku obronił pracę magisterską W poszukiwaniu granic odpowiedzialności zbiorowej. Debata publiczna na temat Jedwabnego na łamach „Gazety Wyborczej” – analiza dyskursu, za którą otrzymał Nagrodę im. Jana Lutyńskiego za najlepszą pracę magisterską napisaną w Instytucie Socjologii. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. W 2009 roku obronił pracę doktorską Pamięć zbiorowa w dyskursie publicznym. Analiza polskiej debaty na temat wypędzeń Niemców po drugiej wojnie światowej. W roku 2011 praca doktorska została uhonorowana główną nagrodą w konkursie organizowanym pod patronatem Prezydenta RP „Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój”. Zainteresowania naukowe dr. Pawła Ciołkiewicza dotyczą przede wszystkim problematyki dyskursu publicznego. Już w pracy magisterskiej poddał analizie zagadnienie funkcjonowania pamięci zbiorowej w dyskursie publicznym a następnie rozwinął ten temat w rozprawie doktorskiej. W obu przypadkach przedmiotem badań były ważne, wywołujące wiele emocji i kontrowersji, spory toczące się wówczas w sferze publicznej. Obecnie zajmuje się społecznym i kulturowym oddziaływaniem współczesnych mediów, ich specyfiką i rolą, jaką odgrywają w kształtowaniu dyskursu publicznego.