Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Autorzy » Cieszewska Agata

Cieszewska Agata

Agata Cieszewska, geograf, geoekolog zawodowo zajmuje się uwarunkowaniami przyrodniczymi w planowaniu przestrzennym. Praca doktorska (2002) wykonana pod kierunkiem prof. A. Richlinga z zakresu badań nad modelami struktury krajobrazu i ich zastosowaniem w planowaniu przestrzennym. Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, stypendystka Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej. Profesor wizytujący w School of Architecture, University of Texas in Austin w 2013 i 2014 roku.  Autorka i współautorka ponad 50 publikacji naukowych oraz 40 ekspertyz i opracowań praktycznych związanych z wpływem czynników przyrodniczych na zagospodarowanie przestrzenne (w tym opracowania ekofizjograficzne: Warszawy, Kielc, obszaru metropolitalnego Warszawy, województwa mazowieckiego, plany ochrony parków krajobrazowych, programy ochrony środowiska), jak również zagospodarowaniem turystycznym terenów cennych przyrodniczo (ekspertyzy obiektów infrastruktury turystycznej). Aktywna uczestniczka ponad 50 konferencji i seminariów naukowych, w tym 20 międzynarodowych (m.in. USA, Kanada, Wielka Brytania, Austria, Finlandia, Holandia), 4 programów COST Action. Organizatorka 6 międzynarodowych szkół letnich, wieloletnia koorydnatorka programu Erasmus, a obecnie także Euroleage for Life Sciences w zakresie architektury krajobrazu i planowania przestrzennego, mentor w programie FLEX Alumni Mentoring Program. Od 1993 roku członkini International Association for Landscape Ecology (IALE) oraz Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (obecnie wiceprzewodnicząca). Sekretarz czasopisma „Problemy Ekologii Krajobrazu”, członkini rad redakcyjnych czasopism naukowych („Acta Horticulturae et Regiotecturae”, Słowacja oraz „Glasilo Future”, Chorwacja). Prowadziła wykłady na wielu uczelniach w Polsce i za granicą, w tym w University of Texas in Austin, University of Pennsylvania, University of Massachusetts Amherst, Arizona State University, Corvinus University of Budapest, BOKU, Slovak University in Nitra.