Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Autorzy » Izdebska-Zybała Beata

Izdebska-Zybała Beata

Beata Izdebska-Zybała, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała w „Twórczości” i „Plus-Minus”, cotygodniowym dodatku kulturalnym do dziennika „Rzeczpospolita”, opracowała listy Jarosława Iwaszkiewicza m.in. z Kazimierzem Orłosiem, Krystyną Irzykowską-Pytel. Współpracowała z pismem „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, gdzie publikowała recenzje. Kuratorka wystawy „Iwaszkiewiczowie. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” w 30. rocznicę przyznania im medalu. Jest adiunktem w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.