Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 2(13)/2020

Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 2(13)/2020

Nr wydania: 2(13)

Rok wydania: 2020

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Partner wydawniczy:  Wydawnictwo Akademickie SEDNO

Wersja językowa: polska

Oprawa: miękka

Format: 160 x 235 mm

Liczba stron: 190

ISSN: 0585-556X

,,Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” znajdują się w wykazie czasopism

naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

opublikowanym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia

31 lipca 2019 r. Za artykuły publikowane na naszych łamach nalicza się 20 punktów

 

Unikatowy Identyfikator Czasopisma w wykazie: 200435

 

Przypisane dyscypliny naukowe: nauki socjologiczne; nauki o polityce i administracji

Cena (z VAT): 15 zł / 3 euro

Temat numeru: Pamięć zbiorowa i polityka

Redaktorzy numeru: Lech M. Nijakowski i Joanna Wawrzyniak

Adres witryny Redakcji: http://www.studiasocjologicznopolityczne.pl/

Szczegóły produktu

Tematem numeru 2(13)/2020 „Studiów Socjologiczno-Politycznych. Seria nowa” jest pamięć zbiorowa i polityka. Publikowane na jego łamach rozprawy przynoszą wyniki badań pamięcioznawczych (memory studies). Badania te zawdzięczają swój rozwój coraz większemu zainteresowaniu, które budzi polityka historyczna, zwana też czasem polityką pamięci. Studia nad polityką historyczną i polityką pamięci są bardzo rozgałęzione i należy zaliczyć do nich bardzo szerokie spektrum badań socjologiczno-politologicznych. W ostatnich latach nacjonalistyczna polityka pamięci nabrała znaczenia w Europie między innymi w wyniku kryzysu migracyjnego, ale bywa też postrzegana w szerszym kontekście jako reakcja na wykorzenienie społeczne będące konsekwencją neoliberalnych przemian. W tym numerze „Studiów Socjologiczno-Politycznych” zostały przedstawione wybrane najnowsze badania z tej problematyki polskich badaczy i badaczek.

TypStreszczeniaTypPlik do pobrania
Spis treści PL Spis treści EN
Wprowadzenie Informacja o Wydawcy i Redakcji
Informacje dla Autorów Informacje o sprzedaży i kontakt