Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 1(18)/2023

Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 1(18)/2023

Nr wydania: 1(18)/2023

Rok wydania: 2024

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Partner wydawniczy:  Wydawnictwo Akademickie SEDNO

Oprawa: miękka

Format: 160 x 235 mm

Liczba stron: 146

ISSN: 0585-556X

 

,,Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” znajdują się w wykazie czasopism

naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

opublikowanym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia

31 lipca 2019 r. Za artykuły publikowane na naszych łamach nalicza się 20 punktów

Unikatowy Identyfikator Czasopisma w wykazie: 200435

Przypisane dyscypliny naukowe: nauki socjologiczne; nauki o polityce i administracji

 

Poczynając od bieżącego numeru czasopismo znajduję się w wolnym dostępie pod adresem (witryna Redakcji): http://www.studiasocjologicznopolityczne.pl/ oraz w witrynie partnera wydawniczego: https://wydawnictwosedno.pl/czasopisma/studia-socjologiczno-polityczne/

Szczegóły produktu

W numerze 1(18)/2023  rozważamy m.in. dylematy i wyzwania badań przywództwa (Jerzy Szczupaczyński), strategie marketingowe terroryzmu dżihadystycznego (Mudassir Farooqi i Robert M. Dover), kwestie dezinformacji w przestrzeni publicznej i próby regulacyjne Unii Europejskiej celem przeciwdziałania takim działaniom, studium lokalnej polityki na przykładzie Radomia (Krzysztof Katkowski i Iga Karasińska), zaproponowanie alternatywnego sposób rozpatrywania elit politycznych uznawanych za populistyczne (Tymoteusz Kochan), zapoznanie z pojęciem polityk prefiguracyjnych w naukach społecznych jako sposobu myślenia o polityce oraz o procesie zmiany społecznej przez omówienie wybranych zjawisk w anarchizmie hiszpańskim przełomu XIX i XX wieku (Maciej Drabiński) oraz analiza technik propagandowych w narracji obecnej w audycjach i publikacjach Sputnika International (Jakub Szydelski).

TypStreszczeniaTypPlik do pobrania
Spis treści e-book