Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 1(16)/2022

Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 1(16)/2022

Nr wydania: 1(16)

Rok wydania: 2022

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Partner wydawniczy:  Wydawnictwo Akademickie SEDNO

Oprawa: miękka

Format: 160 x 235 mm

Liczba stron: 156

ISSN: 0585-556X

 

,,Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” znajdują się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. Za artykuły publikowane na naszych łamach nalicza się 20 punktów

Unikatowy Identyfikator Czasopisma w wykazie: 200435

Przypisane dyscypliny naukowe: nauki socjologiczne; nauki o polityce i administracji

Cena (z VAT): 15 zł / 3 euro

Adres witryny Redakcji: http://www.studiasocjologicznopolityczne.pl/

Szczegóły produktu

W numerze 1(16)/2022 „Studiów Socjologiczno-Politycznych. Seria nowa” znajdziemy blok artykułów na temat „Niektóre problemy nowego porządku międzynarodowego”, redaktorem bieżącego tomu czasopisma jest prof. Roman Kuźniar.

Zagadnienia omawiane przez autorów są zróżnicowane, ale łączy je jeden wyróżnik. Odnoszą się do nowych zjawisk międzynarodowych, są wręcz ich ilustracją. Jest tak również w tych przypadkach, gdy ich korzenie są odległe, ale ich obecna postać wnosi nową jakość do życia międzynarodowego. Z jednej strony wzbogaca jego strukturę, a z drugiej jest przyczyną napięć, konfliktów i niestabilności.

TypStreszczeniaTypPlik do pobrania
Spis treści Contents
Wprowadzenie