Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Partnerzy

Partnerzy

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (www.swps.pl): we współpracy z SWPS wydajemy podręczniki akademickie

i prace związane z kierunkami kształcenia na Uczelni oraz przedstawiające wyniki badań i zainteresowań dydaktycznych pracowników Uczelni. W koedycji powstaje m.in. cykl podręczników „Statystyczny Drogowskaz”.

 

 

 

W ramach umowy o współpracy wydawniczej z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. S. Leszczyckiego (www.igipz.pan.pl) ukazują się monografie pracowników Instytutu upowszechniające wyniki indywidualnych i zespołowych prac badawczych.

 

 

 

We współpracy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (www.cprdip.pl) powstała seria książek – tłumaczeń z języka rosyjskiego – pod nazwą „Nauka i etyka. Biografia inteligencji rosyjskiej w XX wieku w literaturze dokumentu osobistego”. Ostatnim, dziesiątym tomem serii (ukaże się w końcu 2018 r.) będzie biografia Michaiła Bułhakowa Marietty Czudakowej. 

 

 

 

Wydawnictwo Akademickie SEDNO należy do grupy Świadomych Wydawców (www.swiadomiwydawcy.pl) uczestnicząc we wspólnych przedsięwzięciach wystawienniczych podczas targów i kiermaszów książek.