Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Uśpione społeczeństwo. Szkice z psychologii globalizacji

Powrót

Uśpione społeczeństwo. Szkice z psychologii globalizacji

Wydanie: pierwsze
Data wydania: 2015

Oprawa: miękka
Format: 145 x 210 mm
Liczba stron: 312
ISBN 978-83-7963-036-3

Cena brutto: 39,00 zł

Szczegóły produktu

Książka prof. Stanisława Kowalika jest popularnonaukowym esejem na temat globalizacyjnego ładu społecznego, osiągnięć i sukcesów modernizacji a jednocześnie krytyką nieludzkich aspektów neoliberalnego ładu społecznego, jaki zapanował w Polsce.

Autor dokonuje analizy zjawiska globalizacji z perspektywy jednostki, formułuje wiele oryginalnych diagnoz  oraz przedstawia postulaty i propozycje interwencji psychologicznej, które mogłyby ułatwić życie tym, którzy w nowej rzeczywistości nie potrafią się odnaleźć. Diagnoza niedostatków w neoliberalnym ładzie społecznym i poszukiwanie korzystnych rozwiązań do jego udoskonalenia tworzą oś narracyjną książki.

Autor potraktował badania nad globalizacją jako rodzaj testu, który miał przynieść odpowiedzi na pytania, jaka jest wartość konceptualna propozycji współczesnej psychologii, czy postawienie przed nią nowych problemów może doprowadzić do ich rozwiązania za pomocą tradycyjnych pojęć i teorii psychologicznych, czy raczej należy poszukiwać nowych możliwości badania psychologicznych mechanizmów regulujących przebieg ludzkiego życia. Odpowiedzi udziela sobie każdy czytelnik po przeczytaniu książki.

Stanisław Kowalik odwołuje się także do dokonań i osiągnięć różnych szkół i nurtów w polskiej tradycji psychologicznej sprzed 1989 roku konstatując jednocześnie ze smutkiem, że obecnie wywiera ona coraz mniejszy wpływ na społeczność psychologów i współczesny wizerunek tej nauki w Polsce.

 

Książka dostępna jest jako ebook:

 

http://www.ibuk.pl/szukaj/uspione-spoleczenstwo.html?pid=4&co=u%C5%9Bpione+spo%C5%82ecze%C5%84stwo

TypPlik do pobrania
Uśpione społeczeństwo - spis treści
Uśpione społeczeństwo - podrozdział 1.4