Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Szkody na zdrowiu i życiu. Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń

Powrót

Szkody na zdrowiu i życiu. Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń

Wydanie: pierwsze
Data wydania: 2017

Oprawa: miękka
Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 228
ISBN 978-83-7963-054-7

Cena brutto: 45,00 zł

Szczegóły produktu

Publikacja ma na celu kompleksowe omówienie problematyki szkód powstałych na zdrowiu i życiu osób fizycznych, w szczególności aspekty procesowe dochodzenia odszkodowań, zadośćuczynienia, rent i innych świadczeń o charakterze majątkowym, które powstałe w wyniku zaistnienia poszczególnych szkód na osobach, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu szkód medycznych i komunikacyjnych, również cywilne aspekty likwidacji szkód na osobach powstałych w wyniku przestępstw. Stworzenie sprawnego i efektywnego systemu dochodzenia roszczeń jest koniecznym elementem funkcjonowania sprawnego demokratycznego państwa prawna. Wobec nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, szczególnie interesujący jest rozdział dotyczący dochodzenia przedmiotowych roszczeń w procesie karnym.

Książka stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie praktyków stosujących prawo w wyżej wymienionym zakresie. Monografia będzie pomocą naukową zarówno dla studentów, jak i pracowników uniwersyteckich.