Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Rozstanie z tożsamością

Powrót

Rozstanie z tożsamością

Przekład: Magdalena Petryńska

Wydanie pierwsze

Data wydania: 2021

Translation of this book is supported by the Ministry of Culture and Media of the Republic of Serbia / Tłumaczenie książki zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Mediów Republiki Serbii

Książka została wydana z pomocą finansową Fund for Central & East European Book Projects w Amsterdamie

Oprawa: miękka

Format: 135 x 210 mm

Liczba stron: 180

ISBN: 978-83-7963-125-4

Cena brutto: 35,00 zł

Szczegóły produktu

Rozstanie z tożsamością” jest trzecią książką Ivana Čolovicia z cyklu esejów antropologicznych o tożsamości. Pierwsza to „Polityka symboli” (1997, wyd. pol. 2001), druga „Bałkany – terror kultury (2008, wyd. pol. 2007 i 2014). Tożsamością w rozumieniu narodowej Čolović zainteresował się jednak wcześniej, badając związki między folklorem, polityką i jugosłowiańskimi wojnami końca XX wieku. Temu poświęcona jest jego książka „Bordelj ratnika” (1993, Burdel wojownika), przede wszystkim zamieszczony w niej tekst „Identitet identiteta(Tożsamość tożsamości) mówiący o różnych znaczeniach i interpretacjach tego terminu.

Dopiero w wydawanym obecnie, zamykającym cykl tomie, którego głównym tematem jest polityka tożsamości, tożsamościowy dyskurs, odejścia i powroty tożsamościowe w służbie różnych systemów politycznych, termin ten znalazł się w tytule, ale w zestawieniu z rozstaniem. Čolović bowiem uważa, że jako kategoria identyfikacyjna pojęcie to niczemu już nie służy, ponieważ nie można stworzyć modelu tożsamości narodowej lepszego, niż proponuje nacjonalizm. Takiego, który uwzględniałby złożoność, pluralizm, hybrydyczność i dynamikę tożsamości, a tym samym pomógł jej, by stała się tolerancyjna, szanująca różnice między ludźmi. Nie da się sprawić, by przestała być  nieusuwalnym, mocnym  „klejem” łączącym wspólnotę. Tożsamość narodowa, etniczna i kulturowa w wydaniu serbskim pochodzi z XIX wieku. I jako taka się wyczerpała.

Tom zawiera 14 esejów o różnym charakterze, powstałych w latach 2010–2013. Kilka z nich to komentarze do przykładów dyskursu tożsamościowego, przywołującego tożsamość narodową i sławiącego ją jako zrozumiałą samą przez się, czyli świętą, w innych jest ona domyślną, niepodważalną osią życia politycznego. Čolović, jak we wszystkich swoich pracach, opiera się na przykładach znalezionych w mediach, cytuje liderów politycznych, dziennikarzy, pisarzy, duchownych i zbrodniarzy wojennych. Z tych tekstów, niekiedy pełnych ironii, sarkazmu i bólu, niekiedy będących precyzyjną analizą antropologiczną, wyłania się droga, jaką w imię „obrony” własnej tożsamości, niezależności, swojej wspaniałej kultury i historii Serbia przeszła przez wojnę do miejsca, w którym jest dzisiaj na politycznej mapie Europy.

Książkę Čolovicia czyta się tak, jakby opowiadała nie tylko o Serbii. Nacjonalizm silnie związany z takim rozumieniem i taką praktyką tożsamości narodowej jest ostrzeżeniem dla wielu innych społeczeństw i państw. Także dla nas.

Poprzednie książki Čolovicia z tego cyklu ukazały się w Polsce („Polityka symboli” i „Bałkany – terror kultury”) i weszły do lektury na wydziałach humanistycznych wielu polskich uczelni, autor był wielokrotnie zapraszany na wykłady gościnne i spotkania. Jest u nas szanowany i bardzo popularny wśród naukowców i studentów. Mamy nadzieję, że „Rozstanie z tożsamością” zostanie przyjęte w Polsce tak gorąco, jak jego dwie wcześniejsze książki. 

TypPlik do pobrania
Spis treści
Przedmowa