Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Planowanie przestrzenne w gminach

Powrót

Planowanie przestrzenne w gminach

Wydanie: pierwsze (nakład wyczerpany)
Data wydania: 2012

Współwydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Oprawa: twarda
Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 240
ISBN: 978-83- 63354-23-7

Cena brutto: 45,00 zł

Szczegóły produktu

Książka Planowanie przestrzenne w gminach prezentuje aktualne problemy związane z zaawansowaniem prac planistycznych w gminach oraz ich zróżnicowaniem przestrzennym i funkcjonalnym (plany miejscowe, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje lokalizacyjne). Monografia powstała na podstawie corocznego Raportu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN wykonanego dla Ministerstwa Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej. Bazuje na najnowszych danych wg stanu na koniec 2010 roku.

Książka jest ważną publikacją referencyjną dla osób i instytucji analizujących problemy związane z planowaniem przestrzennym w skali lokalnej, zwłaszcza jako studium analityczno-porównawcze, mogące pomóc w monitoringu procesów rozwojowych.

Jednym z istotnych powodów wydania opracowania drukiem jest duże zainteresowanie, z jakim spotykały się poprzednie raporty, dotyczące stanu zaawansowania prac planistycznych w gminach. Z jednej strony dowodzi to dużego zapotrzebowania na studia analityczno-porównawcze, mogące pomóc w monitoringu procesów rozwojowych. Z drugiej strony jest potwierdzeniem rosnącej roli gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego w życiu społeczno-gospodarczym.

 

 

 

Autorami książki są pracownicy naukowi Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN od wielu lat zajmujący się tą problematyką: Przemysław Śleszyński, Tomasz Komornicki, Jerzy  Solon i Marek Więckowski.

 

 

 

Publikacja kierowana jest do Czytelników zainteresowanych gospodarką przestrzenną i ogólnie praktycznymi aspektami gospodarowania człowieka w przestrzeni. W szczególności może stanowić przydatne źródło dla pracowników administracji, w tym samorządowych różnych szczebli, odpowiedzialnych za kształtowanie polityki przestrzennej. Intencją autorów jest też, aby wypracowane wnioski dobrze przysłużyły się w argumentacjach i dyskusjach na temat kierunków zmian legislacyjnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, głównie w skali lokalnej. Monografia może też stanowić źródło o uzupełniającym charakterze podręcznikowym dla studentów na kierunkach i specjalnościach, zwłaszcza takich, jak gospodarka przestrzenna oraz planowanie przestrzenne.

Ze wstępu prof. Przemysława Śleszyńskiego

 

Książka dostępna jest jako ebook:

 

 

 

http://www.ibuk.pl/fiszka/93616/planowanie-przestrzenne-w-gminach.html