Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Zaucha Jacek

Zaucha Jacek

Jacek Zaucha, ekonomista, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Makroekonomii), profesor
Instytutu Morskiego w Gdańsku, założyciel Instytutu Rozwoju, długoletni przewodniczący Polskiej
Sekcji Komitetu Absolwentów Uniwersytetu Princeton (1993–2015), Wicesekretarz Programu Międzyrządowego Wizje i Strategie wokół Bałtyku VASAB 2010 (1996–2006), także jego przewodniczący
(2015–2016), Przewodniczący Grupy Roboczej VASAB ds. ZZOP i planowania przestrzennego
obszarów morskich (2006–2008), długoletni członek Grupy Wyższych Urzędników Bałtyckiej
Agendy 21 (1996–2006), były dyrektor sekretariatu programu UE Południowy Bałtyk (2008–2009),
członek zespołu przygotowującego Agendę Terytorialną UE (2009–2011), Wiceprzewodniczący Komitetu
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, kierownik zespołu przygotowującego
plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich RP, bałtycki ambasador planowania
przestrzennego obszarów morskich w ramach unijnej platformy tegoż planowania.