Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Pessel Włodzimierz Karol

Pessel Włodzimierz Karol

Włodzimierz Karol Pessel, kulturoznawca i skandynawista. Kierownik Zakładu Kultury Współczesnej. Współzałożyciel Pracowni Studiów Miejskich. Wykładowca w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu SWPS. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Stypendysta FNP, MNiSW i Rektora UW. Kierownik grantu NCN, wykonawca w grancie NPRH. Autor m.in. monografii „Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy XIX i XX wieku” (Nagroda Warszawskiej Premiery Literackiej – książka października 2010 r.), pomysłodawca tomu „Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze”, autor artykułów poświęconych kulturze skandynawskiej publikowanych w czasopismach naukowych, m. in. „Acta Sueco-Polonica”, „Widok”, „Przegląd Humanistyczny”.