Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Sun Yat-sen

Sun Yat-sen

Sun Yat-sen (1866–1925), chiński działacz polityczny i państwowy, jeden z przywódców powstań i buntów społecznych z przełomu XIX i XX wieku, które doprowadziły do obalenia cesarstwa i utworzenia republiki w 1911 roku. Podczas konfliktów i walk wewnętrznych, jakie towarzyszyły pierwszym latom  republiki, pozostał jednym z orędowników zjednoczenia kraju, wolnego od obcych wpływów i zagranicznej dominacji, oraz budowy nowoczesnego, demokratycznego społeczeństwa. W Trzech zasadach ludu – politycznym credo – sformułował program modernizacji państwa, który stał się najważniejszym politycznym dokumentem programowym współczesnych Chin. Sun Yat-sen wzorował się na doświadczeniach ustrojów demokratycznych społeczeństw Zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych, starając się jednocześnie eliminować wady i mankamenty, jakie obserwował w ich praktyce politycznej podczas wielu lat emigracji i podróży do krajów Europy, Ameryki Północnej i Japonii. Testament ideowo-polityczny Suna jest punktem odniesienia również dla obecnego programu reform i modernizacji Chin. Po śmierci Suna Kuomintang przyznał mu tytuł Ojca Narodu, pochowany został w mauzoleum w Nankinie, miejscu pielgrzymek Chińczyków z całego świata.