Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Steciąg Magdalena

Steciąg Magdalena

dr hab. Magdalena Steciąg, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierowniczka Pracowni Dziennikarstwa UZ, laureatka dziennikarskiej nagrody Pełnomocnika Rządu ds. Równości w 2013 roku za cykl felietonów w Radiu Zielona Góra. Stypendystka na Uniwersytecie Południowej Danii w 2010 r. oraz na Uniwersytecie w Hradcu Kralove w Republice Czeskiej w 2015 r. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów komunikacji masowej, genologii dziennikarskiej i sposobów wykorzystywania języka w różnych dyskursach publicznych, w tym przede wszystkim w dyskursie ekologicznym. Autorka książek: Informacja, wywiad, felieton (Zielona Góra 2006) i Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej (Zielona Góra 2012).