Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Solon Jerzy

Solon Jerzy

dr hab. Jerzy Solon, profesor w IGiPZ PAN, absolwent Wydziału Biologii UW (1978), profesor w IGiPZ PAN (od 2003), wykładowca na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW (od 1995), Przewodniczący Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego (od 2005) oraz członek innych rad naukowych parków narodowych, Wiceprzewodniczący Komitetu Ekologii PAN (od 2003), członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska (od 2007). Zainteresowania naukowe obejmują fitosocjologię, ekologię roślin, ekologię krajobrazu oraz ekologiczne podstawy planowania przestrzennego. Autor ponad 300 prac naukowych z tego zakresu, w tym nagradzanego podręcznika Ekologia krajobrazu (wraz z prof. A. Richlingiem).