Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Schmidt Joanna

Schmidt Joanna

Joanna Schmidt, doktor nauk ekonomicznych, magister psychologii, adiunkt w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajmuje się badaniami organizacji pozarządowych, ich funkcjonowaniem i rozwojem, a także zasobami ludzkimi w organizacjach oraz wybranymi aspektami psychologii w zarządzaniu.