Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Rzeplińska Irena

Rzeplińska Irena

Irena Rzeplińska – profesor nadzw. w Instytucie Nauk Prawnych PAN, prawnik i kryminolog w Zakładzie Kryminologii INP PAN; zastępca dyrektora INP PAN. Wykłada  kryminologię w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Redaktor Naczelny czasopisma „Archiwum Kryminologii”. Ekspert  w zakresie prawa migracyjnego i praw cudzoziemców w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obszary badań: zagadnienia kontrolowania przestępczości we współczesnych społeczeństwach, przestępczość nieletnich i jej kontrolowanie, kariery kryminalne nieletnich sprawców czynów karalnych, polityzacja problemu przestępczości, przestępczość cudzoziemców.