Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Ratuszynska Irina

Ratuszynska Irina

Irina Ratuszynska urodziła się w Odessie w 1954 roku, gdzie ukończyła fizykę na uniwersytecie. Została dysydentką broniąc praw człowieka w latach 80. w Związku Radzieckim. Wspólnie z mężem, również fizykiem, protestowali m.in. przeciwko zesłaniu Sacharowa do Niżnego Nowgorodu (ówcześnie Gorki).  Pisarka, poetka i scenarzystka. Literaturą interesowała się od dzieciństwa, czytając klasyków poezji rosyjskiej. Została uwięziona w 1982 roku i skazana na 7 lat obozu o obostrzonym reżimie i 7 lat zsyłki z powodu pisania wierszy o tematyce prawosławnej i działalności na rzecz praw człowieka. Wskutek nacisków z zagranicy, m.in. interwencji Reagana, Thatcher i Mitteranda, została przedterminowo zwolniona w 1986 roku. Po wyjeździe na 3 miesiące do Wielkiej Brytanii ją i męża pozbawiono radzieckiego obywatelstwa. Na emigracji przebywała w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Przywrócono jej obywatelstwo na początku lat 90. XX wieku. Od 1998 roku z mężem i dwoma synami mieszka w Moskwie. Członkini Pen Clubu. Ma polskie korzenie. Pradziadek ze strony matki został zesłany na Syberię po powstaniu styczniowym. Po uwolnieniu z zesłania i sprzedaży majątku w byłym Królestwie Kongresowym zamieszkał z żoną w Odessie.