Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Nowicka-Franczak Magdalena

Nowicka-Franczak Magdalena

Magdalena Nowicka-Franczak – socjolożka, badaczka dyskursu publicznego i komunikacji społecznej. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Adiunkt w Zakładzie Badań Komunikacji Społecznej (Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki). Stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Autorka wielu artykułów i esejów popularno-naukowych.