Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Kozłowska Anna

Kozłowska Anna

dr hab. Anna Kozłowska, profesor IGiPZ PAN – geobotanik specjalizujący się w badaniu zbiorowisk roślinnych obszarów subarktycznych oraz górskich pięter subalpejskiego i alpejskiego. Swoje badania prowadziła głównie w Tatrach oraz w Górach Skandynawskich. Autorka ponad 100 prac naukowych z zakresu fitosocjologii, geobotaniki i geografii roślin.