Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Kowalik Stanisław

Kowalik Stanisław

Profesor dr hab. Stanisław Kowalik ukończył studia psychologiczne (1971 r.) i socjologiczne (1973 r.) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Powyższy fakt zadecydował o ukierunkowaniu zainteresowań naukowych w stronę makropsychologii społecznej. Przez wiele lat kierował Zakładem Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu oraz pracował w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Drugim obszarem zainteresowań naukowych i praktyki psychologicznej była rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Obecnie kieruje Katedrą Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a także pracuje w Katedrze Psychologii Klinicznej na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Jest członkiem Komitetu Psychologii PAN oraz Komitetu Rehabilitacji, Wychowania Fizycznego i Sportu PAN. Opublikował około 300 prac naukowych, dotyczą one głównie zastosowania wiedzy psychologicznej w różnych zakresach praktyki społecznej.