Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Kostera Monika

Kostera Monika

 

Monika Kostera jest profesorem zwyczajnym nauko o zarządzaniu. Pracuje w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest profesorem Uniwersytetu Linneusza University w Szwecji i Durham Univesity w Wielkiej Brytanii. Gościnnie wykładała i prowadziła badania m.in. na uniwersytetach: Erasmusa w Rotterdamie, w Lund, w Essex, w Wissenschaftszentrum w Berlinie oraz na polskich uczelniach, m.in. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorką 38 książek w języku polskim i angielskim, opublikowanych przez takie wydawnictwa jak Blackwell, Palgrave-Macmillan, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz licznych artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach z czołówki listy JCR ISI. Jest redaktorem pisma „British Journal of Management” oraz „Management Learning” z listy JCR oraz członkiem rady redakcyjnej pism, takich jak „Journal of Organizational Change Management”, „Human Relations”, „Canadian Journal of Administrative Sciences”. Obecnie zajmuje się etnografią organizacji i archetypami organizacyjnymi. Była kierownikiem Katedry Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.