Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Klukowski Bogdan

Klukowski Bogdan

Bogdan Klukowski (1939), od czasu ukończeniu studiów polonistycznych na UW główny nurt jego działalności zawodowej związany jest z książką. Od 1964 roku współpracował z Instytutem Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, w latach 1967-1972 badał rynek wydawniczy i księgarski pracując w Instytucie jako asystent naukowo-badawczy.

W latach 1974-2004 pracował na różnych stanowiskach w instytucjach związanych z książką i czytelnictwem.

Od 1969 roku aktywny recenzent książek (debiut w „Nowych Książkach”), publicysta w prasie codziennej oraz w periodykach kulturalnych i literackich. Opublikował setki recenzji i artykułów związanych z literaturą polską i obcą, napisał kilka przewodników bibliograficznych dotyczących nauki i literatury. Współpracownik czasopism branżowych: ,,Nowe Książki”, „Bibliotekarz”, ,,Poradnik Bibliotekarza”, ,,Notes Wydawniczy”, ,,Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, ,,Biblioteka Analiz”, „Wiadomości Księgarskie”.

Autor sylwetki twórczej Wiesława Myśliwskiego (Agencja Autorska 1988), opracował antologię wspomnień Polaków wywiezionych w głąb Rosji w latach 1940-45 My deportowani (1989), pomysłodawca i współautor publikacji ABC wydawcy (1994), autor haseł o zagranicznych oficynach wydawniczych w encyklopedii PWN oraz haseł osobowych w Słowniku pracowników książki polskiej i Polskim Słowniku Biograficznym. W XXI wieku opublikował: Książka w świecie współczesnym (2003), Książnice narodowe świata (2005), Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce (2008), E-booki w kraju i na świecie (2012). Wykładowca na kursach zawodowych organizowanych przez Stowarzyszenie Księgarzy Polskich oraz aktualnie na studiach podyplomowych w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.