Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Klaus Witold

Klaus Witold

Witold Klaus – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii. Absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Podyplomowych Studiów Ewaluacji Programów Społecznych w Instytucie Socjologii UW. Zdobywca II Nagrody w XLIV Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych w 2009 roku oraz Społecznego Nobla 2008 dla innowatora społecznego (nagrody przyznawanej przez Fundację Ahoka – Innovators for the Public). Główne zainteresowania naukowe to problematyka przestępczości i wiktymizacji cudzoziemców, zagadnienia związane z wykluczeniem społecznym i przestępczością, przestępczością nieletnich, sprawiedliwością naprawczą. Zajmuje się także równym traktowaniem, migracjami oraz prawami cudzoziemców.