Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Kampka Agnieszka

Kampka Agnieszka

Dr hab. Agnieszka Kampka pracuje w Katedrze Socjologii Wydziału Nauk Społecznych SGGW. Zainteresowania badawcze: dyskurs publiczny, socjologia wizualna, retoryka polityczna i wizualna,  semiotyka społeczna. Autorka książek Perswazja w języku polityki (Warszawa 2009), Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji (Warszawa 2014), redaktorka monografii: Między znaczeniem a działaniem. Retoryka i władza (Warszawa 2011) oraz Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji (Warszawa 2014). Współredaktorka tomów: Retoryka wizerunku medialnego (Warszawa 2016) oraz Rhetoric, Knowledge and the Public Sphere (Frankfurt am Main 2016). Redaktorka czasopisma „Res Rhetorica”, sekretarz Polskiego Towarzystwa Retorycznego, członek Rady Konsorcjum Naukowego „Analiza Dyskursu”.